Photo Diaries and Sketches
by Robert Bremec

  • Barcelona 2004 (Spain) Yemen Ethiopia Novi Sad (Serbia)
  • Angkor (Cambodia) Bosnia and Herzegovina Rome (Italy) Thailand
  • Myanmar (Burma) Turkey Syria Slovakia
  • Jordan Toscana (Italy) Kefalonia (Greece) Barcelona 2005 (Spain)