Photo Diaries and Sketches
by Robert Bremec

  • Vietnam USA Cinque Terre (Italy) Sarajevo > Bosnia and Herzegovina
  • Barcelona 2005 (Spain) Angkor (Cambodia) Ethiopia Slovenia
  • Hungary Kuala Lumpur (Malaysia) Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) Jordan
  • Bosnia and Herzegovina Novi Sad (Serbia) Hong Kong Slovakia