Spin Witch Project pogl. 8 > Robert Bremec
slika pogl. 8
 
Za lovsko kočo se je nabrala prestrašena skupinica, ki je rotila v nebo: "Eli, Eli, lama sabaktani".

nazaj

naprej