slika pogl. 17
 
Deli kadavra so ležali na hladni pločevini ravno tako, kot bi se hoteli še enkrat sestaviti in njihovega krvnika krvavega storiti.

nazaj

naprej